Τῷ κρατίστῳ (Ἡ ὑπόδειξή του γιὰ τὸ ποιός θὰ εἶναι ὁ διάδοχός του. Τὰ τελευταῖα του λόγια…) Μέγας Αλέξανδρος