Τὸ ὄχι εἶναι μία μικρὴ λέξη· ἀλλὰ πόση δύναμη χρειάζεται γι’ αὐτήν! (Ἁννίβας)