Τὸ νὰ ἱκανοποιεῖς τὶς ἐπιθυμίες σου δὲν εἶναι ἐλευθερία, ἀλλὰ ἡ κυριαρχία τῆς ἁμαρτίας πάνω σου. (Ἅγιος Σιλουανὸς)

Mother
Διάρκεια: 1:44 01/08/2023