Τὸ νὰ ἀποκτήσεις παιδί σημαίνει ὅτι ἀποφάσισες πὼς ἡ καρδιά σου ἀπό τώρα καὶ γιὰ πάντα θὰ κυκλοφορεῖ ἔξω ἀπό τὸ κορμί σου (Ἐλίζαμπετ Στόουν)