Τὸ μόνο ποὺ ἔχεις νὰ κάνεις εἶναι νὰ πατᾶς τὸ κατάλληλο πλῆκτρο τὴν κατάλληλη στιγμή καὶ τὸ ὄργανο παίζει ἀπό μόνο του. ( Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπάχ)