Τὸ μυαλό εἶναι φωτιά ποὺ πρέπει νὰ ἀνάψεις, κι ὄχι δοχεῖο ποὺ πρέπει νὰ γεμίσεις. (Πλούταρχος)