Τὸ καλύτερο ἀπόκτημα ἑνός ἄνδρα εἶναι μιὰ καλή σύζυγος (Εὐριπίδης)