Τὸ καθετί μπορεῖ νὰ γίνει ἐνδιαφέρον ἄν τὸ κοιτάξεις γιὰ ἀρκετή ὥρα (Gustave Flaubert)