Τὸν ἄνθρωπο δὲν πρέπει νὰ τὸν κρίνουμε ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ μιλάει ἀλλὰ ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ σωπαίνει.