Τὰ σωματικὰ καὶ ψυχικὰ χαρίσματα γίνονται χάντρες σκόρπιες, ὅταν ἀφαιρεθοῦν ἀπὸ τὴν κλωστὴ τοῦ κομπολογιοῦ, τὴν θεία συνοχή. Δὲν μπορεῖ ὁ Θεὸς οὔτε ὁ ἄνθρωπος νὰ χαροῦν τὸ παίξιμό του στὰ χέρια τους. (π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος)