Τὰ ρεύματα, τὰ στὺλ, οἱ μανιέρες εἶναι οἱ βασικοί ἐχθροί τῆς δημιουργίας. (Claude Lelouch)