Τὰ δάκρυα καθαρίζουν τὸ εἰδεχθές τῆς ψυχῆς………………………(Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς)