Τύραννος: σκλάβος γυρισμένος ἀπό τὴν ἀνάποδη. ( Ἀγγλική παροιμία )