Τό ἔθνος τό δικό μας, εἶναι σήμερα πολύ ἁμαρτωλό, γιατί ξεφεύγει ἀπό τόν δρόμο τόν ἴσο τοῦ εὐαγγελίου καί γίνεται κοσμικό καί ἁμαρτωλό. (π. Παΐσιος)