Τό χαμόγελο χαμόγελο, ἀλλά καί τό γάντι γάντι. Ὁ παράδεισος εἶναι μακριά