Τό πιό δύσκολο στή ζωή, εἶναι νά μάθεις ποιές γέφυρες νά περάσεις καί ποιές νά κάψεις (Laurence J Peter)