Τόσο ἡ νεότητα, ὅσο καὶ τὸ γῆρας, χωρίς ἀλληλεγγύη δὲν κατορθώνουν τίποτε. (Θουκυδίδης)