Τόσο πολύ να νοιάζεται, που να μπορεί να λέει σ’ αυτούς: ”εάν εσείς προκόψετε εγώ ευδοκιμώ!”. Είστε το φως μου, ”μάλλον και γλυκύτεροι φωτός”. Δεν φοβούμαι τη φτώχεια, μήτε τον πλούτο επιθυμώ. Δεν εύχομαι να πεθάνω, μήτε θέλω να ζήσω ”ει μη διά την υμετέραν προκοπήν” (=παρά μονάχα για τη δική σας προκοπή).

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)