Το ψωμάκι μας να βγάζουμε και όπου να είναι αρκεί να εργαζόμαστε. Τα παιδιά των πρωτοπλάστων, ο ένας ήταν γεωργός και ο άλλος ποιμένας. Όλα τα επαγγέλματα καλά είναι, μόνο να είμαστε κοντά στον Θεό. Και ο Απ. Παύλος για να μη το φάει, δωρεάν το ψωμί από κανένα άνθρωπο, εργαζόταν με τα χέρια. Έφτιαχνε σκηνές. Λοιπόν και αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας και αυτοί εργάζονταν. Ο ίδιος ο Χριστός μας, και εκείνος εργαζόταν στο μαραγκούδικο. Και εκείνος ήταν Θεός και άνθρωπος αλλά και εκείνος εργάσθηκε. Πάντοτε η εργασία είναι αρετή στον άνθρωπο.

(Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης)