Το ταπεινό φρόνημα και ιδιαίτερα η εκδήλωση συμπάθειας και αγάπης προκαλεί την επέμβαση και παρουσία της Θείας Χάριτος.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)