Το να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα… αλλά πρέπει να προσευχόμαστε.

Όλα όσα μας δίδαξε η Χάρη πρέπει να τα εκτελούμε μέχρι τέλους της ζωής.

(Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ)