Το να είσαι χριστιανός, υπό τη στενή έννοια, σημαίνει να καταβάλλεις υπέρμετρο αγώνα για να καθαρίσεις την καρδιά σου και το νου σου από εμπαθείς σκέψεις. Τι είδους αγώνα; Γύρω απ’ αυτό το ζήτημα υπάρχει τεράστιος πλούτος γνώσεως και διδασκαλίας και πλούσιο απόθεμα εμπειριών ζωής χιλιάδων αγίων ανδρών και γυναικών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν εμπράκτως αυτή τη διδασκαλία. Η κάθαρση του εαυτού από πονηρές και εμπαθείς σκέψεις, η εκρίζωση κάθε κακίας, ήταν ανέκαθεν ο στόχος όλων των μεγάλων ασκητών, ερημιτών και ησυχαστών.

(΄Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)