Το θεϊκό φως έρχεται σ’ αυτούς που είναι μέσα στο σκοτάδι, μέσα στον θάνατο· έρχεται ακριβώς στους αμαρτωλούς. Η δύναμη του Θεού φαίνεται όχι με το να κάνει άγιο έναν άγιο, αλλά με το να πάρει έναν μεγάλο αμαρτωλό και να τον κάνει άγιο.

(π. Συμεών Κραγιόπουλος )