Όταν μέσα σε δέρνει η απιστία προς ό,τι είναι αληθινό και άγιο, ο νους σου γενικά είναι σκοτισμένος. Η καρδιά που δεν πιστεύει, νιώθει μέσα της το βάρος του φόβου. Αντίθετα όταν μέσα σου έχεις πραγματική πίστη, η καρδιά σου ειρηνεύει, χαίρεται, αισθάνεται μέσα της τη χαρά της ζωής. (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)