Το αγαθό που είναι ανώτερο από όλα τα αγαθά, είναι ο φόβος του Θεού και η μνήμη του θανάτου.

(Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος)