Τα αμαρτήματα των γυναικών οφείλονται στην απαιδευσία των ανδρών.

(Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός)