Τί ἀνταποδώσω τῶ Κυρίῳ περί πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι; (Τί νά ἀνταποδώσω στόν Κύριο γιά ὅσα μοῦ ἔχει προσφέρει;) (Ψαλμ.115,3)