Τί εἶναι καρδία ἐλεήμων; Εἶναι νὰ φλέγεται ἀπὸ ἀγάπη ἡ καρδιὰ γιὰ ὅλη τὴν κτίση: Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ τὰ πουλιὰ καὶ γιὰ τὰ ζῶα καὶ γιὰ τοὺς δαίμονες καὶ γιὰ κάθε κτίσμα.(Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος)