Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ σὲ μιὰ ἰδέα ποὺ ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα της. (Βίκτωρ Οὐγκώ)