Τίποτε δεν μπορεί να κάνει την ψυχή τόσο φιλοσοφημένη, επιεική και ήπια, όσο η συνεχής ανάμνηση των αμαρτημάτων μας.

(Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)