Τίποτα δὲν εἶναι τοῦ Θεοῦ ἐὰν δὲν ἔχει ἀγάπη καὶ χαρά! (Γέρων Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)