Τ΄ὀνείρου μάταια πιθυμιά, κι΄ὄνειρο αὐτή ΄ν΄ ἡ ἴδια. (Διονύσιος Σολωμός)