Σᾶς τυφλώνει ὁ χρυσός στὰ σπίτια τῶν πλουσίων· βλέπετε αὐτά ποὺ ἔχουν, μὰ δὲ βλέπετε ἐκεῖνα ποὺ δὲν ἔχουν. (Ἅγιος Αὐγουστῖνος)