Σύνταξον δέ μοι τά δέοντα καί τά αὐτάρκη (Δός μου τά ἀπαραίτητα, τά ἀρκετά γιά τήν συντήρησή μου) (Παροιμ. 30.8)