Σωτήρας της ψυχής και του σώματος είναι ο Χριστός. Όποιος ακολουθεί τα ίχνη Του (Α΄ Πέτρ. 2, 21), ελευθερώνεται από την κακία. Εκείνος που αγαπά τον Ιησού, θα ελευθερωθεί από την κακία. Και εκείνος που Τον ακολουθεί, θα δει την αληθινή γνώση.

(Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος)