Σωζόμαστε μόνον μὲ τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι μὲ τὴ θεωρητικὴ ἐνασχόληση περὶ τὰ θεῖα.(Γέρων Παΐσιος)