Συχνά εἶναι πιὸ ἀσφαλές νὰ εἶσαι ἁλυσοδεμένος ἀπό τὸ νὰ εὶσαι ἐλεύθερος……….(Franz Kafka)