Στὶς βιβλιοθῆκες θὰ ἔπρεπε γιὰ πολλοὺς νὰ ὑπῆρχε μιὰ ἐπιγραφή ποὺ συνήθως βάζουν στὰ φάρμακα: Γιὰ ἐξωτερική χρήση. (Α. Ντωντέ)