Στὴ μοναχικότητα ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει τὰ πάντα, ἐκτός ἀπό χαρακτήρα. (Σταντάλ)