Στὴν τάξη τῶν Θεῶν δὲν ἐπιτρέπεται νὰ φθάνει κανεὶς, ἐάν δὲν ἔχει φιλοσοφήσει καὶ δὲν ἔχει φύγει ἀπό τὴ ζωή τελείως ἀμόλυντος.(Πλάτων)