Στρατηγέ, τὶ ζητοῦσες στὴ Λάρισα, σὺ ἕνας Ὑδραῖος………….. (Νῖκος Ἐγγονόπουλος)