Σιγή! εἶσαι τὸ πιὸ ὡραῖο ἀπ΄αὐτά ποὺ εἶχα ἀκούσει (Μπ. Πάστερνακ)