Σε κάθε λογισμό που δεν θέλετε να έχετε, να λέτε: Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ!». Μετά από τρεις φορές εξαφανίζονται όλα.

(Γερ. Θεοσέμνη, Καθηγουμένη Ι.Μ. Χρυσοπηγής Χανίων Κρήτης)