Σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν ειρήνη γιατί δεν ζητούν τον Χριστό. Το μεγαλύτερο δώρο που πρέπει να κάνουμε όλοι στον Χριστό είναι η μετάνοια. Ο άνθρωπος ποθεί τον Θεό όταν πραγματικά αγωνίζεται να βιώσει τον Χριστό στην καρδιά του.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)