Σέ λίγο θά τελειώσει καί θά ὑπογράψει. Θά μαζέψει τά σύνεργά του, θά κάνει τό σταυρό του καί θά πεῖ: Σέ εὐχαριστῶ, Κύριε, πού σύ ὑπέγραψες μέσα μου.