Πῶς εἶναι δυνατό νὰ κυβερνήσει κανείς ἕνα ἔθνος ποὺ ἔχει 246 εἴδη τυριοῦ; (Σάρλ Ντὲ Γκώλ)