Πως θα υγιάνει η κοινωνία μας, όταν εμείς, άρχοντες και αρχόμενοι, θεοποιούμε τον εαυτό μας, καλλιεργούμε ένα πολιτισμό φιλαυτίας, που είναι αδιέξοδος;

(Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης))