Προσοχή στην μεταφορά των λόγων. Η αμαρτία αυτή χρειάζεται πολύ μεγάλο κανόνα. Το να ακούει δηλαδή κανείς κάτι και να το μεταβιβάζει στον άλλο, όπως το φαντάζεται εκείνος.

(Γερόντισσα Μακρίνα, Ι. Μ. Παναγίας Οδηγήτριας Πορταριάς)