Πρέπει ο άνθρωπος με τη θέλησή του να καλλιεργήσει το χωράφι της καρδιάς του αλλά χρειάζονται και οι βροχές της χάριτος. Ο ταπεινός ποτέ δεν πέφτει. Από πού να πέσει, αφού βρίσκεται κάτω απ’ όλους;

(Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος)