Πρέπει νὰ εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς χάρης, ὥστε ὅποιος μᾶς πλησιάζει νὰ ξεκουράζεται. (Γέροντας Ἀμφιλόχιος Μακρῆς)